Om oss

Forhandlar av Iveco, Fiat, Pössl og Sunliving

AS Autoservice

AS Autoservice ligg ved E39 i Kusslia, 7 km frå Førde sentrum mot Ålesund. Firma består av 11 tilsette.

Nøkkelområde

AS Autoservice vart etablert i 1966 og er forhandlar av Fiat og Iveco nyttekøyretøy samt bubilar frå  Possl og SunLiving made by Adria mobil.

Ved verkstaden utfører vi service og mekanisk reparasjon, 4-hjulskontroll, fabrikkoppdateringar, montering og kontroll fartsskriver alle vektklassar. Eu -kontroll opp til 7.500kg. AC-service, fukt og gass test m.m

Vi utfører også montering av ekstrautstyr som f.eks. ryggekamera, hengarfeste, solcellepanel, luftfjæring m.m.

På salssida fokuserer vi på vare og lastebilar. Her har vi det beste utvalet på marknaden og har i ei årrekkje vore marknadsleiande i klassane 3.500 til 7.500 kg. Vi har fortløpande demobilar inne for prøvekøyring.

Bubil spesialist

Dei siste 20 åra har vi opparbeidd oss ein stor kundekrets frå heile Vestlandet på service og mekanisk vedlikehald av bubilar.

Etterkvart har vi også opparbeidd oss ein god marknadsandel på sal av bubilar. Vi leverer også alt av tilbehør til bubil og eit variert utval av campingutstyr.

Vår brosjyre:

Historikk:

AS Autoservice: 50 år med italiensk lidenskap!

I 2016 fylte AS Autoservice 50 år. Dei er den eldste eksisterande Fiat- og Iveco-forhandlaren i Norge.

30. mars 1966 vart AS Autoservice stifta. Styret besto av Per Einevoll, Arthur Hovland og Asbjørn Djupvik, der Per sat med aksjemajoriteten. Før dette var Per i fire år salsrepresentant for Sindre Mekaniske verkstad i Florø, som selde Fiat. Per var “Fiat-entusiast”, og sa ikkje nei til å representere bilmerket i Førde. Dei bygde verkstad og bensinstasjon (BP) i Kusslid, ved Movatnet. I byrjinga selde ein Fiat-modellane 850, 11–13 og 1500. Første bilen dei selde var ein Fiat 850 med reg.nr. S-857, levert 24. november 1966 til Ragnar Berntsen i Naustdal. Dei to første driftsåra, 1966-67, selde dei 107 bilar. Etter kvart overtok AS Autoservice agenturet på Fiat.

I 1976 selde Asbjørn og Arthur seg ut. Bergljot Einevoll tok over aksjane til Asbjørn, og Per fekk hand om Arthur sine. Det vart ei familiebedrift, der mange familiemedlemer bidrog.

I 1983 kom Iveco på bana som sjølvstendig merke i Norge, og Autoservice byrja å forhandle desse.
I 2003 overtok Jorunn Einevoll, dotter til Per og Bergljot, og svogeren Per Seljeseth aksjar og drift av firmaet, med Jorunn som dagleg leiar. Per og Bergljot vart med vidare, som tilsette.

Utbygging og endringar

I 1973 vart lokala utvida grunna auka arbeidsmengd, med nytt bygg til opprettingsavdeling, og i 1984 utvida ein bygningsmassen: verkstad for lastebilar, nye kontor og kantine, og eit utvida delelager. I 2006 pussa dei opp. Det har og blitt endringar i drifta, mellom anna slutta dei med bensinstasjon, og i 2007 slutta dei også med bergingsbil.

Siste åra har vi solgt 50-60 bilar fordelt på nyttekøyretøy og bubilar. Mesteparten av nyttekøyretøya er skreddarsaum alt etter kunden sine ynskjer og behov.

Bubilar har AS Autoservice alltid reparert, frå 2016 vart vi også forhandlar .

 

Mykje har endra seg på vel 50 år. Men noko har alltid våre uforandra, AS Autoservice er særs gode på det dei driv med. Vi må heile tida tilpasse oss marknaden både når det gjeld nyttekøretøy og bubilar. Vi har alltid hatt fokus på kundane og har i alle år strekt oss langt for å vere tilstades for dei . Dette gjenspeglar seg i form av fleire utmerkelsar opp gjennom åra.

Det kan blant anna nemnast «årets forhandlar» i 1990, 2016 og sist for 2020. Dette er den høgste utmerkinga ein kan oppnå i Iveco konsernet og synleggjer hardt arbeid og utmerka service frå alle tilsette i bedrifta gjennom ei årrekke.

Autoservice kring 1973

Tilsette året 1984

Autoservice i 1984

Kontakt oss

Besøk oss på adr: Jølstravegen 40, 6819 Førde
eller ring oss på Tlf: 57 83 38 80

Send oss ei meldingTilsette:

Jorunn Einevoll

Jorunn Einevoll

Dagleg leiar
Telefon: 57 83 38 80
Mobil: 901 85 633
jorunn.einevoll@as-autoservice.no

Per Seljeseth

Per Seljeseth

Salsrepresentant
Telefon: 57 83 38 88
Mobil: 951 600 33
per.seljeseth@as-autoservice.no

Per Atle Hallerud

Per Atle Hallerud

Teknisk leiar
Telefon: 57 83 38 87
per.hallerud@as-autoservice.no

Odd Rune Vee

Odd Rune Vee

Kunderådgjevar
Telefon: 57 83 38 92
odd.rune.vee@as-autoservice.no

Saulius Butrimavicius

Saulius Butrimavicius

Mekanikar
firmapost@as-autoservice.no

Andre Hamn

Andre Hamn

Mekanikar
firmapost@as-autoservice.no

Ingo Wagner

Ingo Wagner

Mekanikar
firmapost@as-autoservice.no

Neno Bakusic

Neno Bakusic

Mekanikar
firmapost@as-autoservice.no

Knut Even Hole

Knut Even Hole

Lagersjef
Telefon: 57 83 38 93
deler@as-autoservice.no

Bjarte Sunde

Bjarte Sunde

Ettermarknadsmedarbeidar og sal av bubil
Telefon: 57 83 38 83
Mobil: 906 14 938
bjarte.sunde@as-autoservice.no

Merete Solheim

Merete Solheim

Lærling
firmapost@as-autoservice.no